България има потенциал да замени въглищата с ВЕИ до 2030 г.

Делът на възобновяемата енергия в страната може да нарасне до 75% към 2030 г., посочват от BloombergNEF в проучване, засягащо България, Чехия, Полша и Румъния

България има потенциал да замени въглищата с ВЕИ до 2030 г.

Снимка: Krisztian Bocsi/Bloomberg

Коментари